ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัญจาศึกษา"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
"ขยัน สามัคคี มีระเบียบ"
 
== แผนการเรียนพิเศษการสอนของทางโรงเรียนมัญจาศึกษา /หลักสูตร==
- แผนการเรียนห้องเรียนหลักสูตรทั่วไป
* '''โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลป'''
 
-แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม GIFTED GTEP , (GEFTED AND TALENTED EDUCATION PROGRAM)
 
== โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดขอนแก่น ==
{| class="toccolours" width=35%
ผู้ใช้นิรนาม