ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนมัญจาศึกษา"

(ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ประจำปี 2561 ตามประกาศที่ ศธ 04006/ว6005 http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/13/pic/1507.pdf และเนื่องจากนักเรียนไม่ถึง 2500 คน จึงไม่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ)
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== แผนการเรียนพิเศษโรงเรียนมัญจาศึกษา ==
* '''โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลป'''
== โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดขอนแก่น ==
{| class="toccolours" width=35%
|-
! style="background: #FFFF00; color:black;"| รายชื่อโรงเรียน
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |1. [[โรงเรียนกัลยาณวัตร]] (ก.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |2. [[โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย]] (ก.น.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |3. [[โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน]] (ข.ก.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |4. [[โรงเรียนขามแก่นนคร]] (ข.ก.น.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |5. [[โรงเรียนชุมแพศึกษา]] (ช.ศ.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |6. [[โรงเรียนนครขอนแก่น]] (น.ข.ก.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |7. [[โรงเรียนมัญจาศึกษา]] (ม.ศ.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |8. [[โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕)]] (บ.ผ.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF"|9. [[โรงเรียนพล]] (พ.ล.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |10. [[โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม]] (ภ.ว.ค.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |11. [[โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม]] (ศ.ก.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |12. [[โรงเรียนหนองเรือวิทยา]] (น.ร.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |13. [[โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา]] (น.ส.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |14. [[โรงเรียนน้ำพองศึกษา]] (น.ศ.)
|}
 
== บุคคลที่เกี่ยวข้องโรงเรียนมัญจาศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม