ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนน้ำพองศึกษา"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |6. [[โรงเรียนนครขอนแก่น]] (น.ข.ก.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |7. [[โรงเรียนน้ำพองมัญจาศึกษา]] (.ศ.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |8. [[โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕)]] (บ.ผ.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFFF" |13. [[โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา]] (น.ส.ว.)
|-
| valign = "left" style="background: #FFFFCC" |14. [[โรงเรียนน้ำพองศึกษา]] (น.ศ.)
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม