ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| group = ชาวไท
| poptime = [[ไฟล์:Taikadai-en1.png|280px]]
| popplace = {{flagicon|China}} [[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] <br> {{flagicon|Thailand}} [[ประเทศไทย]] <br> {{flagicon|India}} [[ประเทศอินเดีย]] <br> {{flagicon|Laos}} [[ประเทศลาว]] <br> {{flagicon|Vietnam}} [[ประเทศเวียดนาม]] <br> {{flagicon|Myanmar}} [[ประเทศพม่า]] <br> {{flagicon|Malaysia}} [[ประเทศมาเลเซีย]] <br> {{flagicon|Cambodia}} [[ประเทศกัมพูชา]] <br> {{flagicon|Singapore}} [[ประเทศสิงคโปร์]] <br> {{flagicon|America}} [[ประเทศlสหรัฐอเมริกา]]
| langs = [[กลุ่มภาษาไท]]
| rels = ส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาพุทธ]]นิกาย[[เถรวาท]]และ[[ศาสนาผี]] ฯลฯ
78

การแก้ไข