ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลาพระเกี้ยว"

 
ด้วยจุดประสงค์ของโครงการก่อสร้างศาลาพระเกี้ยวคือการเป็นอาคารศูนย์รวมกิจกรรมนิสิต ที่ตั้งของศาลาพระเกี้ยวจึงถูกเลือกให้รายล้อมด้วยอาคาร[[คณะวิชา]] หน่วยงานและป้ายหยุดรถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นจุดสัญจรสำคัญของนิสิตและผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย กลุ่มอาคารของคณะและหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงศาลาพระเกี้ยว เช่น [[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะรัฐศาสตร์]] [[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะวิศวกรรมศาสตร์]] [[คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะเศรษฐศาสตร์]] [[คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะวิทยาศาสตร์]] [[สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|สถาบันภาษา]]และ[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|พาณิชยศาสตร์และการบัญชี]]
 
<gallery mode="packed" heights="140">
ไฟล์:Sala Phra Kiao.png|<center>ทางเข้าด้านหน้าศาลาพระเกี้ยว ปี พ.ศ. 2551</center>
ไฟล์:Salaprakeawinterior3BFD.JPG|<center>โครงสร้างเสารับน้ำหนักของศาลาพระเกี้ยว</center>
* [[หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[มหิดลสิทธาคาร]]
* [[สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์]]
 
1,787

การแก้ไข