ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:บุคคลศักดิ์สิทธิ์ในคติพุทธศาสนาแบบจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สุธนกุมาร ≠ เด็กแดง)
| list2 = [[พระโคตมพุทธเจ้า|พระศากยมุนีพุทธะ (Shìjiā Fó)]] | [[พระอมิตาภพุทธะ|พระอมิตาภพุทธะ (Āmítuó Fó)]] | [[พระไภษัชยคุรุ|พระไภษัชยคุรุฯ (Yàoshī Fó)]] | [[พระไวโรจนพุทธะ|พระไวโรจนพุทธะ (Pílú Zhēnǎ Fó)]]
| list3 = '''[[พระโพธิสัตว์]]''':
| list4 = [[เจ้าแม่กวนอิม|พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์]] ([[พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์]]) | [[พระมัญชุศรีโพธิสัตว์|พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (Wénshūshili)]] | [[พระสมันตภัทรโพธิสัตว์|พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (Pǔxián)]] | [[พระกษิติครรภโพธิสัตว์|พระกษิติครรภโพธิสัตว์ (ตี้จ้างหวัง)]] | [[พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์|พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ (Dàshìzhì)]] | [[พระวัชรปาณีโพธิสัตว์|พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ (Jīngāng Shǒu)]] | [[ปู้ไต้|ปู๊กุ่ยผู่สัก]] ([[พระศรีอริยเมตไตรย]]) | [[พระจุนทิโพธิสัตว์ทีโพธิสัตว์|พระจุนทีโพธิสัตว์ (Zhǔntí)]]
| list5 = '''[[เทพเจ้า]]''':
| list6 = [[จาตุมหาราชิกา|จตุโลกบาล (ซื่อเทียนหวัง)]] | [[กวนอู|กวนอู]] [[พระสังฆารามโพธิสัตว์|(สังฆรามโพธิสัตว์, เฉียหลันผูซ่า)]] | [[พระเวทโพธิสัตว์|พระเวทโพธิสัตว์, พระสกันทะ (Wéituó)]] | [[พระยม|พระยม (Yán Wáng)]] | [[จี้กง]] |
[[สุธนกุมาร|สุธนกุมาร (Shan Cai)]] | [[ธิดาพญามังกร|ธิดาพญามังกร (Long Nü)]] | [[มารีจี|พระแม่มริจิ (Mólìzhītiān)]]
| list8 = '''[[พระสงฆ์]]''':
| list9 = [[พระมหากัสสปะ]] | [[พระอานนท์]] | [[พระมหาโมคคัลลานะ]] | [[พระโพธิธรรม|พระโพธิธรรม (ตั๊กม้อ)]] | [[An Shigao]] | [[พระเสวียนจั้งถังซัมจั๋ง|พระเสวียนจั๋ง (พระถังซำจั๋ง)]] | [[Faxian|Fǎxiǎn]] | [[พระอี้จิง]] | [[Shan-tao|Shàn Dào]] | [[Hui-kuo|Huìguǒ]] | [[จักรพรรดิฮั่นหมิง|จักรพรรดิฮั่นหมิงตี้]] | [[จักรพรรดิเหลียงอู่|จักรพรรดิเหลียงอู่ตี้]] | [[สิบแปดอรหันต์]]
 
| below = [[มหายาน|{{color|white|พุทธศาสนามหายาน}}]] | [[นิกายสุขาวดี|{{color|white|นิกายสุขาวดี}}]] | [[เซน|{{color|white|นิกายธฺยาน (เซ็น)}}]] | [[ลัทธิตันตระ|{{color|white|ลัทธิตันตระ}}]] | [[เทววิทยาจีน|{{color|white|เทววิทยาจีน}}]] | [[ศาสนาในประเทศจีน|{{color|white|ศาสนาในประเทศจีน}}]]