ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิรินา แซนเดอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
 
ตั้งแต่ปี 1927 เซนเลอร์ได้เรียนกฏหมาย [[Law]] 2 ปีและหลังจากนั้นเธอต่อในด้านวรรณกรรมโปแลนด์ [[Polish literature]] จากมหาวิทยาลัยวอชชอ [[University of Warsaw]] ซึ่งอยู่ในระหว่างปี 1932 ถึง 1937
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendler
 
[[เกสตาโพ]]
 
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Warsaw
 
https://www.catdumb.com/women-who-changed-the-world-777/<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendler
 
[[เกสตาโพ]]
 
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Warsaw
 
https://www.catdumb.com/women-who-changed-the-world-777/</ref>
7

การแก้ไข