ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|valign="top" style="background: Lavenderblush" | พ.ศ. 2546-2547
|-
| valign = "top" |119.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
| valign = "top" |พ.ศ. 2547-2556 (วาระที่ 2)
|-
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |1211.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" |พ.ศ. 2556-2559
|-
| valign = "top" |139.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
| valign = "top" |พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน (วาระที่ 3)
 
|}
 
== ประวัติมหาวิทยาลัย ==
หลังการ[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475]] หรือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเข้าสู่ยุคการศึกษาสมัยปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ ในช่วงนั้นรัฐบาลมีการจัดตั้งโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเฉพาะทางขึ้นมามากมายให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตามสิทธิของตนในระบอบรัฐธรรมนูญ นำความรู้นั้นพัฒนาชาติต่อไป โดยมีการนำวัง พระราชวัง ที่พัก และพื้นที่ที่รัฐบาลยึดจากเชื้อพระวงศ์และบุคคลสำคัญบางแห่งใช้มาเป็นสถานที่ราชการและสถานศึกษาจำนวนมาก เช่น [[วังหน้า]] ใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บ้านนรสิงห์ ใช้เป็น[[ทำเนียบรัฐบาลไทย]] เป็นต้น ภายหลังทรัพย์สินเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลของ[[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]]ตาม[[พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479]] และนี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของโรงเรียนการเรือน-มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ใช้นิรนาม