ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล ตำแหน่งทางการเมือง
| post =สกลมหาสังฆปริณายก<br>แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
| insignia = ฉัตรสามชั้นUmbrella of the Supreme Patriarch of Thailand.jpgsvg
| insigniasize = 80px
| insigniacaption = พระเศวตฉัตร 3 ชั้น ประจำองค์สมเด็จพระสังฆราช
4,561

การแก้ไข