ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันแคโรลินสกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''สถาบันแคโรลินสกา''' ([[ภาษาสวีเดน|สวีเดน]] : Karolinska Institutet) เป็นสถาบันที่สอนทางด้านแพทย์และ[[ศัลยศาสตร์]] เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดน และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีชื่อเดิมว่า Royal Caroline Institute <ref name="">http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=138&l=en</ref> ก่อตั้งเมื่อปี 1810 ตั้งอยู่ที่เขต โซลน่า (Solna) เป็นวิทยาเขตหลัก และที่เขต ฮุดดิงเง่ะ (Huddinge) ทั้งสองที่ เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคโรลินสกา (Karolinska Universitet Sjukhus) นอกจากนี้ยังมี โรงพยาบาลดันเดอรีด (Danderyds sjukhuset) และโรงพยาบาลเซิร์ดเดอร์ (Södersjukhuset.) เป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอีกด้วย
 
สถาบันแคโรลินสกา เป็นศูนย์กลางการรักษาและการศึกษาทางการแพทย์ในประเทศสวีเดน โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคโรลินสกาซุลน่า และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแคโรลินสกาฮุดดิงเง่อ เป็นสถานที่ฝึกสอนและทำวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยทั้งหมดทำงานร่วมกันในชื่อ Academic health sciences center โดยสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้กว่า 30 เปอร์เซนต์ และมีงานวิจัยกว่า 40 เปอร์เซนต์ ของทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันที่ดูแลและพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับ[[รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์|รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์และสรีรวิทยา]]ด้วย<ref name="nobelprize in medice"> http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2008/public.html </ref> ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน 16 สาขา หลักสูตรเพิ่มเติมหลังปริญญา 13 สาขา และหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางอีก 9 สาขา หลักสูตรต่างๆสอนเป็นภาษาสวีเดน แต่หลักสูตรปริญญาโท (บางหลักสูตร)<ref name="">http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25628&l=en</ref> และปริญญาเอก เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 
[[คณะกรรมการโนเบลแห่งสถาบันแคโรลินสกา]]ยังมีหน้าที่ดูแลและพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับ[[รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์|รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์และสรีรวิทยา]]ด้วย คณะกรรมการประกอบไปด้วยศาสตราจารย์ 50 คน จากสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย <ref name="nobelprize in medice"> https://ki.se/om-ki/nobelpriset-i-fysiologi-eller-medicin </ref> ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดสอน 16 สาขา หลักสูตรเพิ่มเติมหลังปริญญา 13 สาขา และหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางอีก 9 สาขา หลักสูตรต่างๆสอนเป็นภาษาสวีเดน แต่หลักสูตรปริญญาโท (บางหลักสูตร)<ref name="">http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25628&l=en</ref> และปริญญาเอก เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยวารสาร[[ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์]]<ref>http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html</ref>ในปี 2012 สถาบันแคโรลินสกาถูกจัดอันดับในภาพรวมอยู่อันดับที่ 32 ของโลก อันดับที่ 6 ของยุโรป และอันดับที่ 1 ของสวีเดน ถูกจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 20 ของโลกในหัวข้อแพทยศาสตร์พรีคลินิค และวิทยาศาตร์สุขภาพ ในขณะที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings สถาบันแคโรลินสกาถูกจัดอันดับในหัวข้อแพทยศาสตร์อยู่อันดับที่ 9 ของโลก อันดับที่ 3 ของยุโรป แต่ไม่ถูกจัดอันดับในหัวข้ออื่น<ref>http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011/subject-rankings/life-sciences/medicine</ref>
 
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยวารสาร[[ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์]]<ref>httphttps://www.timeshighereducation.co.ukcom/world-university-rankings/20112018/subject-2012ranking/topclinical-400.htmlpre-clinical-health#survey-answer</ref>ในปี 20122018 สถาบันแคโรลินสกาถูกจัดอันดับในภาพรวมอยู่อันดับที่ 32 ของโลก ในหัวข้อแพทยศาสตร์พรีคลินิคและวิทยาศาตร์สุขภาพถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 615 ของยุโรปโลก และอันดับที่ 15 ของสวีเดนยุโรป ถูกจัดและอันดับอยู่ในลำดับที่ 201 ของโลกในหัวข้อแพทยศาสตร์พรีคลินิคสวีเดน และวิทยาศาตร์สุขภาพ ในขณะที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Rankings สถาบันแคโรลินสกาถูกจัดอันดับในหัวข้อแพทยศาสตร์อยู่อันดับที่ 97 ของโลก อันดับที่ 3 ของยุโรป แต่ไม่ถูกจัดอันดับในหัวข้ออื่น<ref>httphttps://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011/subject-rankings/2018/life-sciences/-medicine</ref>
 
ในปี 2015 คณะทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันแคโรลินสกา ได้ถูกจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ของโลกในหัวข้อด้านทันตกรรม ซึ่งจัดโดย QS เช่นกัน <ref> http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/dentistry#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=</ref>
* Radiography
* Speech and language pathology
|
|}
 
== หน่วยงานและองค์กรของมหาวิทยาลัย ==
 
{| border="0" cellpadding="9" cellspacing="0"
|- valign="top"
|
* วิทยาศาสตร์ชีวภาพและโภชนาการ
* เซลล์ และอนูชีววิทยา
* ประสาทวิทยาคลินิค
* ประสาทวิทยาและการศึกษา โรงพยาบาลเซิร์ดเดอร์
* ประสาทวิทยา โรงพยาบาลดันเดอรีด
* ประสาทวิทยาการรักษาและเทคโนโลยี
* ทันตแพทยศาสตร์
* เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
* ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
* การศึกษา สารสนเทศ การจัดการและจริยธรรมทางการแพทย์
* ชีวเคมีทางการแพทย์ และชีวฟิสิกส์
|
* ระบาดวิทยาทางการแพทย์ และเวชสถิติ
* แพทยศาสตร์ วิทยาเขตโซลน่า
* แพทยศาสตร์ วิทยาเขตฮุดดิงเง่อ
* จุลชีววิทยา เนื้องอก และเซลล์วิทยา
* อนูชีววิทยาทางการแพทย์และศัลยกรรม
* ประศาสตร์ชีววิทยา วิทยาศาสตร์การรักษาและสังคม
* มะเร็งวิทยาและพยาธิวิทยามะเร็ง
* สรีรวิทยาและเภสัชวิทยา
* สาธารณสุขศาสตร์
* สุขภาพสตรีและเด็ก
|
|}
160

การแก้ไข