ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอมาเอซากิ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
ZeroSixTwo ย้ายหน้า โอะมะเอะซะกิ ไปยัง โอมาเอซากิ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่
(แทนที่ "โอะมะเอะซะกิ" → "โอมาเอซากิ" +แทนที่ "ชิซุโอะกะ" → "ชิซูโอกะ" ด้วยสจห.)
(ZeroSixTwo ย้ายหน้า โอะมะเอะซะกิ ไปยัง โอมาเอซากิ: แก้ไขการทับศัพท์ญี่ปุ่นตามประกาศราชบัณฑิตยสภาฉบับใหม่)
32,499

การแก้ไข