ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตีโบที่ 2 เคานต์แห่งช็องปาญ"

ยังไม่มีหมวดหมู่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ยังไม่มีหมวดหมู่)
{{เก็บกวาด}}
 
{{กล่องข้อมูล ขุนนางฝรั่งเศส|name=ธีโอบาลด์ที่ 2 แห่งชอมปาญ|image=Theobald.jpg|titles=เคานต์แห่งชอมปาญ|birth_date=ค.ศ. 1090|death_date=10 มกราคม ค.ศ. 1152|father=[[สตีเฟนที่ 2 เคานต์แห่งบลัวส์]]|mother=[[อาเดลาแห่งนอร์ม็องดี]]|wife=มาทิลดาแห่งคารินเธีย|children=[[อองรีที่ 1 เคานต์แห่งชอมปาญ| อองรีที่ 1 แห่งชอมปาญ]]<br>
[[ธีโอบาลด์ที่ 5 เคานต์แห่งบลัวส์| ธีโอบาลด์ที่ 5 แห่งบลัวส์]]<br>
ผู้ใช้นิรนาม