ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| กองบัญชาการศึกษา [[สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]]
| รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
| มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมทหาร (เข้าศึกษาโดยอัตโนมัติ), ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนชาย-หญิง (สอบคัดเลือก), บุคคลทั่วไปหญิงที่มีวุฒิระดับ ม.6 (สอบแข่งขัน)
| - ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร ยศร้อยตำรวจตรี
|-
ผู้ใช้นิรนาม