ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตีโบที่ 2 เคานต์แห่งช็องปาญ"

หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ขุนนางฝรั่งเศส|name=ธีโอบาลด์ที่ 2 แห่งชอมปาญ|image=File:The...
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ขุนนางฝรั่งเศส|name=ธีโอบาลด์ที่ 2 แห่งชอมปาญ|image=File:The...)
(ไม่แตกต่าง)
859

การแก้ไข