ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโกสุมพิสัย"

แก้ไขตัวสะกดจาก ตราด เป็น ตาด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แก้ไขตัวสะกดจาก ตราด เป็น ตาด)
}}
 
'''โกสุมพิสัย''' เป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดของ[[จังหวัดมหาสารคาม]] มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจาก[[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอของจังหวัด ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมกับเมืองวาปีปทุม และมีฐานะเป็นอำเภอ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2425 เป็นต้นมา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย เช่น วนอุทยานโกสัมพี แก่งตราดตาด บึงบอน บึงกุย ลานหินร่อง สะดืออีสาน หาดวังโก เป็นต้น
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
250

การแก้ไข