ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชะชะช่า ท้ารัก"

| กำไลทอง || [[ปณิตา พัฒนาหิรัญ]] || ชนารดี อุ่นทะศรี
|-
| เกริกศักดิ์ || [[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]] || [[คมสัน สุริยา]]
|-
| ปานจิต || [[สุภัทรา ทิวานนท์]] || [[สายใย อุดมพร]]
|-
| ปานใจ || [[สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์]] || [[อรศศิพัชร์ มามีเกตุรัตน์]]
731

การแก้ไข