เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

 
== เมืองที่สวยงาม ==
ยะลาเป็นจังหวัดที่เทศบาลมีการจัดวางผังเมืองแบบใยแมงมุมที่สวยที่สุดของประเทศไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาด 3 ปีซ้อนระหว่าง [[พ.ศ. 2528]]-[[พ.ศ. 2530|2530]] และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครยะลา ในปี [[พ.ศ. 2538]] ในปี [[พ.ศ. 2540]] ได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นเป็น 1 ใน 5300 เมืองของประเทศไทย
 
== ประชากร ==
ผู้ใช้นิรนาม