ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี''' ({{lang-km|ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ''พฺระบาทสมฺเตจพฺระบรมนาถ นโรตฺตม สีหมุนี''}}; ออกเสียง ''โนโรด็อม เส็ยหะโมนี'';<ref>รุ่งมณี เมฆโสภณ. '''คนสองแผ่นดิน'''. กรุงเทพ : บ้านพระอาทิตย์, มีนาคม 2551. หน้า 203</ref> ประสูติ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2496) เป็น[[พระมหากษัตริย์]]พระองค์ปัจจุบันแห่ง[[ประเทศกัมพูชา|ราชอาณาจักรกัมพูชา]] เป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ]]กับ[[สมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา|สมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ]]<ref>[http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=575 25 พระราชอาคันตุกะ (1) ข้อมูลจากเว็บไซต์นิตยสารสารคดี]</ref> อดีต[[เอกอัครราชทูต]]ด้านวัฒนธรรมของกัมพูชาประจำ[[องค์การยูเนสโก]] ก่อนที่[[กรมปรึกษาราชบัลลังก์]]ลงมติเอกฉันท์ให้พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์หลังจาก[[พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ|สมเด็จพระราชบิดา]]ประกาศสละราชสมบัติเมื่อปี พ.ศ. 2547
 
== พระปรมาภิไธย ==
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ทรงได้รับการถวายพระปรมาภิไธยใน[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]]ว่า ''พระกรุณา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี สมานภูมิชาติศาสนา รักขตขัตติยา เขมรารัฐราษฎร์ พุทธินทราธรามหากษัตริย์ เขมราชนา สมูโหภาส กัมพุชเอกราชรัฐบูรณสันติ ศุภมังคลา สิรีวิบุลา เขมราศรีพิราษฎร์ พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี'' ({{lang-km|ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមមហាក្សត្រ ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី ''พฺระกรุณา พฺระบาทสมฺเตจพฺระบรมนาถ นโรตฺตม สีหมุนี สมานภูมิชาติสาสนา รกฺขตขตฺติยา เขมรารฎฺฐราสฺตฺร พุทฺธินฺทฺราธรามมหากฺสตฺร เขมราชนา สมูโหภาส กมฺพุชเอกราชรฎฺฐบูรณสนฺติ สุภมงฺคลา สิรีวิบุลา เขมราสฺรีพิราสฺตฺร พฺระเจากฺรุงกมฺพุชาธิบตี''}})
 
สร้อยพระปรมาภิไธยนั้นแปลได้ความว่า "ผู้รับใช้มาตุภูมิ ศาสนา ประชาชาติ และประชาราษฎร์เขมร โดยสวามิภักดิ์ และภักดีภาพ มหากษัตริย์ซึ่งพระพุทธและพระอินทร์ท่านอุปถัมภ์ ผู้รวบรวมเขมรชนทั้งสิ้น ผู้ปกป้องเอกราช บูรณภาพแผ่นดินและสันติภาพของกัมพูชา พร้อมทั้งศุภมงคล เสรีภาพ และวิบุลภาพ ของประชาราษฎร์เขมร"<ref>ศานติ ภักดีคำ. '''[http://info.matichon.co.th/art/art.php?srctag=0609011247&srcday=2007/11/01&search=no พระนามกษัตริย์กัมพูชาองค์ใหม่ ควรใช้อย่างไรในภาษาไทย]''' ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547</ref>
[[ไฟล์:Norodom king of Cambodia.jpg|thumb|right|185px|พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ในกรุงพนมเปญ]]
 
 
== เสด็จขึ้นครองราชย์ ==
[[ไฟล์:Sihamoni Royal Procession.jpg|thumb|right|250px|[[กระบวนพยุหยาตราสถลมารค]]ในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี]]
 
เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษา 51 พรรษา เมื่อเดือนตุลาคม 2547 โดยมติเป็นเอกฉันท์ของ[[กรมปรึกษาราชบัลลังก์]] ภายหลังการประกาศสละราชสมบัติของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ อันเนื่องจากปัญหาทางพระพลานามัย
 
== พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ==
ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของราชอาณาจักรกัมพูชาในรอบ 60 ปี พระองค์ได้มีพระปฐมบรมราชโองการว่า "พระองค์จะทรงปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกัมพูชา และจะทรงประกอบพระราชภารกิจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน"
=== พระปรมาภิไธย ===
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ทรงได้รับการถวายพระปรมาภิไธยใน[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]]ว่า ''พระกรุณา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี สมานภูมิชาติศาสนา รักขตขัตติยา เขมรารัฐราษฎร์ พุทธินทราธรามหากษัตริย์ เขมราชนา สมูโหภาส กัมพุชเอกราชรัฐบูรณสันติ ศุภมังคลา สิรีวิบุลา เขมราศรีพิราษฎร์ พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี'' ({{lang-km|ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមមហាក្សត្រ ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី ''พฺระกรุณา พฺระบาทสมฺเตจพฺระบรมนาถ นโรตฺตม สีหมุนี สมานภูมิชาติสาสนา รกฺขตขตฺติยา เขมรารฎฺฐราสฺตฺร พุทฺธินฺทฺราธรามมหากฺสตฺร เขมราชนา สมูโหภาส กมฺพุชเอกราชรฎฺฐบูรณสนฺติ สุภมงฺคลา สิรีวิบุลา เขมราสฺรีพิราสฺตฺร พฺระเจากฺรุงกมฺพุชาธิบตี''}})
 
สร้อยพระปรมาภิไธยนั้นแปลได้ความว่า "ผู้รับใช้มาตุภูมิ ศาสนา ประชาชาติ และประชาราษฎร์เขมร โดยสวามิภักดิ์ และภักดีภาพ มหากษัตริย์ซึ่งพระพุทธและพระอินทร์ท่านอุปถัมภ์ ผู้รวบรวมเขมรชนทั้งสิ้น ผู้ปกป้องเอกราช บูรณภาพแผ่นดินและสันติภาพของกัมพูชา พร้อมทั้งศุภมงคล เสรีภาพ และวิบุลภาพ ของประชาราษฎร์เขมร"<ref>ศานติ ภักดีคำ. '''[http://info.matichon.co.th/art/art.php?srctag=0609011247&srcday=2007/11/01&search=no พระนามกษัตริย์กัมพูชาองค์ใหม่ ควรใช้อย่างไรในภาษาไทย]''' ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547</ref>
===พระราชกรณียกิจหลังขึ้นครองราชย์===
====พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ประจำชาติกัมพูชา====
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ได้ทรงมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ประจำชาติกัมพูชาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศให้มีพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์เป็นสัญลักษณ์ของกัมพูชา 7 อย่างด้วยกันคือ [[ดอกลำดวน]], [[ตาล|ต้นตาล]], [[กล้วยไข่]], [[กูปรี]], [[ปลากะโห้]], [[นกช้อนหอยใหญ่]] และ [[เต่าจาน]]<ref>{{cite web|author= Phearon Chey|url=https://m.phnompenhpost.com/lift/saving-seven-symbols |title=Saving the seven symbols|publisher=The Phnom Penh Post|date= 06 มิถุนายน 2012|accessdate=26 กันยายน 2561}}</ref>
 
การที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นาย Chuch Phoeurn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้สัมภาษณ์ว่า การเลทอกสัญลักษณ์ทั้ง 7 อย่างเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติกัมพูชานั้นเพื่อจะทำให้สามารถอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของกัมพูชาไม่ให้สูญพันธุ์ อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ทั้ง 7 อย่างที่ถูกเลือกเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ได้ถูกสอนในโรงเรียนทั่วกัมพูชาในชั้นเรียนวิชาภูมิศาสตร์
 
== พระราชอิสริยยศ ==
1,430

การแก้ไข