ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| valign = "left" | {{เทาเล็ก|ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.นิวัติ แก้วประดับ (รักษาการแทนอธิการบดี)}}
| valign = "left" | 1 มิถุนายน พ.ศ. 25602561 - ปัจจุบัน<ref>[http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_27.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 019/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิวัติ แก้วประดับ)]</ref>
|}
'''หมายเหตุ''' คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นคำนำหน้านามในขณะดำรงตำแหน่ง
116

การแก้ไข