เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

== การศึกษา ==
* มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
* พณิชยการ [[โรงเรียนเซนต์จอห์น]]
* อุดมศึกษา [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์|คณะนิเทศศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]]
 
== ผลงานการแสดง ==
7,020

การแก้ไข