ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โสกราตีส"

ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4303:EE60:C2B:A52:DA09:89B (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย B20180
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 2001:44C8:4303:EE60:C2B:A52:DA09:89B (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย B20180)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
| image_name = socrates.png
| image_caption = โสกราตีส
| name = โสกราตีส (บ้านโป่ง)<br>(Σωκράτης)
| birth = [[470 ปีก่อนคริสตกาล]]
| death = [[399 ปีก่อนคริสตกาล]]