ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฮปปี้แลนด์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
* [http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5606030103_6320_5139.pdf ภาสวร สังข์สร. “การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการพักผ่อนหย่อนใจในกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2470-2540.” วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559.]
 
== แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ (ออนไลน์) ==
 
* [http://happy.teenee.com/xfile/ghostexp/657.html เรื่องเล่าเกี่ยวกับสวนสนุกแฮปปี้แลนด์ (โปรดใช้วิจารณญาณ)]
{{geolinks-bldg|13.779610|100.640516}}
ผู้ใช้นิรนาม