ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังสราญรมย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| คำบรรยายภาพ = พระราชวังสราญรมย์ในตอนกลางคืน
| สิ่งก่อสร้าง = [[พระราชวัง]]
| เมืองที่ตั้ง = [[แขวงพระบรมมหาราชวัง]] [[เขตพระนคร]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| ประเทศที่ตั้ง = [[ประเทศไทย]]
| ปีสร้าง = [[พ.ศ. 2409]]
| ผู้สร้าง = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ปีรื้อ =
| หมายเหตุ =
}}
'''พระราชวังสราญรมย์''' เป็นวังที่ตั้งอยู่ระหว่าง[[พระบรมมหาราชวัง]] กับ[[วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นในสมัยรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เคยใช้เป็นที่ทำการของ[[กระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศไทย)|กระทรวงการต่างประเทศ]] และเป็นบ้านพักรับรอง[[พระราชอาคันตุกะ]]
 
พระราชวังสราญรมย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น ออกแบบโดย [[เฮนรี อาลาบาศเตอร์]] เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 โดยมี[[เจ้าพระยาเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)|พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (เพ็ง)]] เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับ พระราชทานนามว่า '''สราญรมย์''' แต่เสด็จสวรรคตก่อนที่จะสร้างเสร็จ
 
ในช่วงต้นรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็นที่ประทับชั่วคราว ของเจ้านายเมื่อแรกออกจากวังหลวง ก่อนที่วังประทับถาวรจะก่อสร้างแล้วเสร็จ อาทิเช่น [[เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์]]ทรงประทับเมื่อ พ.ศ. 2419 - 2424 ระหว่างก่อสร้าง[[วังบูรพาภิรมย์]] ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะจากต่างประเทศ เช่น อาทิ เจ้าชายแห่งญี่ปุ่น ซาเรวิชหรือมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย (ภายหลังเสด็จขึ้นครองราชย์เป็น [[พระเจ้าซาร์จักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย]]) [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จแห่งกรีซ|เจ้าชายจอร์จแห่งกรีซ]] พระราชอาคันตุกะพระองค์แรกที่เข้ามาประทับคือ เจ้าชายออสการ์ เมื่อ พ.ศ. 2427
 
เมื่อ พ.ศ. 2428 [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ|พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทววงศ์วโรปการ]] ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ทรงขอพระราชทานวังสราญรมย์ ให้เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศ ต่อมาจึงย้ายไปที่[[ตึกราชวัลลภ]] ในพระบรมมหาราชวัง ใน พ.ศ. 2430 วังสราญรมย์ จึงใช้เป็นบ้านพักรับรองพระราชอาคันตุกะ เรื่อยมาจนถึงสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โดยพระองค์โปรดให้เรียก "วังสราญรมย์" เป็น "'''พระราชวังสราญรมย์'''" ตั้งแต่วันที่ [[16 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2459]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/A/113.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ขนานนามประตูพระราชวังสวนดุสิต ], เล่ม ๓๓, ตอน ๐ก, ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๑๑๓</ref>
 
ในสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ พระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากตึกราชวัลลภในพระบรมมหาราชวังชำรุดทรุดโทรมลงมาก เมื่ออาคารดังกล่าวกลายเป็นที่ทำการสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ก็กลับเรียกชื่อว่า "วังสราญรมย์" อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมิได้มีเจ้านายประทับเป็นการประจำ และได้ใช้วังสราญรมย์เป็นที่ทำการถาวรของกระทรวงการต่างประเทศสืบมาจนถึงประมาณช่วงปี 2535 จึงมีการย้ายสำนักงานส่วนใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศออกไปที่อาคารถนนศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันนี้ หลังปี พ.ศ. 2535 มีการปิดวังสราญรมย์เพื่อปรับปรุงและบูรณะซ่อมแซม โดยในช่วงแรกมีแผนที่จะจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทูตไทย และสถาบันฝึกอบรมข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ในชั้นนี้การบูรณะยังไม่แล้วเสร็จ อนึ่ง ในบริเวณกระทรวงการต่างประเทศวังสราญรมย์เดิม พื้นที่ฝั่งที่ติดกับพระราชอุทยานสราญรมย์ (ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะภ่ายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร)ได้มีการก่อสร้างทำเนียบองคมนตรีและอาคารสำนักราชเลขาธิการ ซึ่งยังใช้เป็นที่ทำการของคณะองคมนตรีมาจนปัจจุบันนี้
 
ในยุคที่วังสราญรมย์ยังเป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศอยู่ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ที่ชาติสมาชิกก่อตั้ง[[อาเซียน]] 5 ประเทศ อันได้แก่ [[ไทย]], [[มาเลเซีย]], [[สิงคโปร์]], [[อินโดนีเซีย]] และ[[ฟิลิปปินส์]] ลงนามใน[[ปฏิญญากรุงเทพ]] (หรือ [[ปฏิญญากรุงเทพ|ปฏิญญาอาเซียน]]) ในวันที่ [[8 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2510]] ก่อตั้งสมาคม[[อาเซียน]]อย่างเป็นทางการ โดยผู้ลงนามฝ่ายไทย คือ พ.อ. [[ถนัด คอมันตร์]]
 
== อ้างอิง ==