ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัชระ กรรณิการ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี}}
 
{{เกิดปี|2507}}
[[หมวดหมู่:บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม