ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรกนาขวัญ"

ย้อนกลับไปยังรุ่นของ Dytoy เพราะไม่จำเป็นยิบย่อยเกินไป เอาตามเดิมยกมาแค่10 ปีพอ
(ย้อนกลับไปยังรุ่นของ Dytoy เพราะไม่จำเป็นยิบย่อยเกินไป เอาตามเดิมยกมาแค่10 ปีพอ)
|observedby = [[ไทย]], [[กัมพูชา]] และ [[ศรีลังกา]]
|longtype = วันสำคัญประจำชาติในประเทศไทยและกัมพูชา<br/> เทศกาลท้องถิ่นในศรีลังกา
|significance = เป็นเครื่องหมายจุดเริ่มต้นของฤดูปลูกข้าว
|date =
|date2007 = 10 พฤษภาคม (Thailand)<br/>5 พฤษภาคม (กัมพูชา)
 
=== การประกอบพระราชพิธีพืชมงคล (วันที่หนึ่ง) ===
เป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีใน[[อุโบสถ|พระอุโบสถ]] [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] [[พระบรมมหาราชวัง]] โดย [[พระมหากษัตริย์| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]และ[[สมเด็จพระราชินี|สมเด็จพระบรมราชินีนาถ]] เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่พระอุโบสถ ทรงจุด [[ธูป]] [[เทียน]] ถวายนมัสการ[[พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร]]และ[[พระพุทธรูป]]ที่สำคัญ [[พระราชาคณะ]]ถวาย[[ศีล]]จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[[ทรงพระสุหร่าย]] ถวายดอกไม้บูชา พระคันธาราษฎร์ ทรงอธิษฐาน]เพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของประเทศไทย แล้ว[[พระราชครูวามเทพมุนี|พระมหาราชครู]] ประธานคณะ[[พราหมณ์]] อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล [[พระสงฆ์ ]] 11 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่ง[[สังข์รดน้ำ|น้ำสังข์]] พระราชทาน[[มะตูม|ใบมะตูม]] ทรงเจิม พระราชทาน[[แหวน|ธำมรงค์]] กับ[[ปฎัก|พระแสงปฎัก]] สำหรับตำแหน่งพระยาแรกนาแก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วทรงหลั่งน้ำสังข์ พระราชทานใบมะตูม ทรงเจิมแก่เทพีผู้ที่จะเข้าในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พนักงานประโคมฆ้องชัย เครื่องดุริยางค์ หลังจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ถวาย[[อนุโมทนา]] ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินกลับ
 
=== การประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันที่สอง) ===
=== กำหนดวันพืชมงคล ===
[[ไฟล์:Thai Royal Ploughing Ceremony 2009 - rice finding 5.jpg|thumbnail|250px|หลังสิ้นสุดพระราชพิธีฯ ประชาชนจะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไว้ (พ.ศ. 2552)]]
 
* พ.ศ. 2469 ตรงกับ ศุกร์ที่ 23 เมษายน (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/426.PDF]</ref>
* พ.ศ. 24702552 ตรงกับ ศุกร์จันทร์ที่ 611 พฤษภาคม (ขึ้นแรม 63 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/336.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/399.PDF]</ref>
* พ.ศ. 24712553 ตรงกับ พุธพฤหัสบดีที่ 213 พฤษภาคม (ขึ้นแรม 1415 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2471/D/278_1.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2471/D/363.PDF]</ref>
* พ.ศ. 24722554 ตรงกับ ศุกร์ที่ 1713 พฤษภาคม (ขึ้น 1011 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/361.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/566.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2473 2555 ตรงกับ พฤหัสบดีพุธที่ 19 พฤษภาคม (ขึ้นแรม 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/266.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/343.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2474 2556 ตรงกับ พุธจันทร์ที่ 2213 เมษายนพฤษภาคม (ขึ้น 64 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/182.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/259_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2475 2557 ตรงกับ พฤหัสบดีศุกร์ที่ 129 พฤษภาคม (ขึ้น 811 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/437.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/542_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2476 2558 ตรงกับ ศุกร์พุธที่ 2813 เมษายนพฤษภาคม (ขึ้นแรม 511 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/287.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/329.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2477 2559 ตรงกับ พุธจันทร์ที่ 189 เมษายนพฤษภาคม (ขึ้น 54 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/143_1.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/201_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2478 2560 ตรงกับ พฤหัสบดีศุกร์ที่ 912 พฤษภาคม (ขึ้นแรม 72 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://wwwสำนักพระราชวัง.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/268_1.PDF] (การสอบถามทางโทรศัพท์) 23 ธันวาคม 2559</ref>
* พ.ศ. 2479 2561 ตรงกับ ศุกร์จันทร์ที่ 2414 เมษายนพฤษภาคม (ขึ้นแรม 415 ค่ำเดือน 6)<ref>[httphttps://wwwmgronline.ratchakitcha.soc.go.thcom/DATAqol/PDFdetail/2479/D/237_19600000115567 ศน.PDFแจ้งวันหยุดราชการปี 61 ของสำนักพระราชวัง]</ref>
* พ.ศ. 2503 ตรงกับ จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม (ขึ้น 7 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/035/15.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2504 ไม่พบข้อมูล
* พ.ศ. 2505 ตรงกับ จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/040/1187.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2520 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม (แรม 10 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/038/22.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2521 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/049/1388.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2522 ตรงกับ จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/071/4.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2523 ตรงกับ พุธที่ 14 พฤษภาคม (แรม 15 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/071/1473.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2524 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/066/27.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2525 ตรงกับ พุธที่ 19 พฤษภาคม (แรม 12 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/066/17.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2526 ตรงกับ พุธที่ 11 พฤษภาคม (แรม 15 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/077/1512.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2527 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม (ขึ้น 11 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/061/8.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2528 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม (แรม 6 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/057/8.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2529 ตรงกับ ศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 2 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/077/18.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2530 ตรงกับ ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/084/66.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2531 ตรงกับ พุธที่ 11 พฤษภาคม (แรม 11 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/070/54.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2532 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/073/1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2533 ตรงกับ ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม (แรม 3 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/075/8.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2534 ตรงกับ ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม (แรม 12 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/082/4273.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2535 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม (ขึ้น 13 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/062/5479.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2536 ตรงกับ จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม (แรม 12 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/063/1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2537 ตรงกับ พุธที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 2 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/037/156.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2538 ตรงกับ พุธที่ 10 พฤษภาคม (ขึ้น 12 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2538/D/037/104.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2539 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม (แรม 15 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/039/109.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2540 ตรงกับ ศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/037/61.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2541 ตรงกับ ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม (ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/D/037/100.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2542 ตรงกับ ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม (แรม 15 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/038/173.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2543 ตรงกับ จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม (ขึ้น 13 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/045/96.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2544 ตรงกับ พุธที่ 16 พฤษภาคม (แรม 9 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/042/86.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2545 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม (แรม 13 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00054999.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2546 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม (ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124062.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2547 ตรงกับ ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม (แรม 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00141957.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2548 ตรงกับ พุธที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00158150.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2549 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00189298.PDF]</ref>(วันและปีดังกล่าวตรงกับ[[วันวิสาขบูชา]]อีกด้วยซึ่งตรงกับวันเดียวกัน)
* พ.ศ. 2550 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม (แรม 9 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/B/008/16.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2551 ตรงกับ ศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/010/12.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2552 ตรงกับ จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม (แรม 3 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/009/146.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2553 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม (แรม 15 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/007/24.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2554 ตรงกับ ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม (ขึ้น 11 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/B/011/64.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2555 ตรงกับ พุธที่ 9 พฤษภาคม (แรม 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/023/40.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2556 ตรงกับ จันทร์ที่ 13 พฤษภาคม (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/015/15.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2557 ตรงกับ ศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 11 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/013/10.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2558 ตรงกับ พุธที่ 13 พฤษภาคม (แรม 11 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/B/018/17.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2559 ตรงกับ จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/B/019/9.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2560 ตรงกับ ศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม (แรม 2 ค่ำเดือน 6)<ref>สำนักพระราชวัง. (การสอบถามทางโทรศัพท์) 23 ธันวาคม 2559</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/026/5.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2561 ตรงกับ จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม (แรม 15 ค่ำเดือน 6)<ref>[https://mgronline.com/qol/detail/9600000115567 ศน.แจ้งวันหยุดราชการปี 61 ของสำนักพระราชวัง]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/014/9.PDF]</ref>
 
==ประเทศกัมพูชา==
ผู้ใช้นิรนาม