ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิออสเตรีย"

ใช้กล่องข้อมูลแบบใหม่
(แก้ไขพระบรมสาทิสลักษณ์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ใช้กล่องข้อมูลแบบใหม่)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
-->
 
== จักรพรรดิแห่งออสเตรีย [[พ.ศ. 2347]]1804 - [[พ.ศ. 2461]]1918 ==
{{Succession table monarch
{| class="wikitable"
| widthname1 = "40%" align="center"| '''[[จักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|ฟรันซ์ที่ 1]]'''
|-
| nickname1 =
| width = "8%" align="center" |'''ภาพ'''
| native1 =
| width = "40%" align="center"|'''พระนาม'''
| life1 = {{Birth date|1768|2|12|df=y}} – {{death date and age|1835|3|2|1768|2|12|df=y}}
| width = "30%" align="center"|'''ครองราชย์'''
| reignstart1 = 11 สิหาคม ค.ศ 1804
| width = "30%" align="center"|'''สิ้นสุดรัชกาล'''
| widthreignend1 = "30%" align="center"|[[ 2 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2378]] (ค.ศ. 1835)
|-
| notes1 = ปฐมจักรพรรดิแห่งออสเตรีย; พระราชโอรสใน [[จักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|จักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 2]]
| width = "8%" align="center"|[[ไฟล์:Franz II Kaiser.jpg|80px]]
| family1 = [[ราชวงศ์ลอแรน#ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน|ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน]]
| width = "40%" align="center"|[[จักรพรรดิฟรันซ์ที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์|ฟรันซ์ที่ 1]]
| image1 = Franz II Kaiser.jpg
| width = "30%" align="center"|[[11 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2347]] (ค.ศ. 1804)
| alt1 =
| width = "30%" align="center"|[[2 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2378]] (ค.ศ. 1835)
| widthname2 = "40%" align="center"| '''[[จักรพรรดิแฟร์ดีนันด์ที่ 1 แห่งออสเตรีย|แฟร์ดีนันด์ที่ 1]]'''
|-
| nickname2 =
| width = "8%" align="center"|[[ไฟล์:Francesco Hayez 047.jpg|80px]]
| native2 =
| width = "40%" align="center"|[[จักรพรรดิแฟร์ดีนันด์ที่ 1 แห่งออสเตรีย|แฟร์ดีนันด์ที่ 1]]
| life2 = {{Birth date|1793|4|19|df=y}} – {{Death date and age|1875|6|29|1793|4|19|df=y}}
| widthreignstart2 = "30%" align="center"|[[2 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2378]] (ค.ศ. 1835)
| width = "30%" align="center"|[[2 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2391]] (ค.ศ. 1848)
| reignend2 = 2 ธันวาคม ค.ศ. 1848<br/><small>(สละราชสมบัติ)</small>
|-
| notes2 = พระราชโอรสใน
| width = "8%" align="center"|[[ไฟล์:Franzjosef.jpg|80px]]
จักรพรรดิฟรันซ์ที่ 1
| width = "40%" align="center"|[[จักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟที่ 1 แห่งออสเตรีย|ฟรันซ์ โยเซฟที่ 1]]
| family2 = [[ราชวงศ์ลอแรน#ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน|ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน]]
| width = "30%" align="center"|[[2 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2391]] (ค.ศ. 1848)
| image2 = Ferdinand I in white 2.jpg
| width = "30%" align="center"|[[21 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2459]] (ค.ศ. 1916)
| alt2 =
|-
| widthname3 = "40%" align="center"| '''[[จักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟที่ 1 แห่งออสเตรีย|จักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟที่ 1]]'''
| width = "8%" align="center"|[[ไฟล์:King Charles I of Austria.jpg|80px]]
| nickname3 =
| width = "40%" align="center"|[[จักรพรรดิคาร์ลที่ 1 แห่งออสเตรีย|คาร์ลที่ 1]]
| native3 =
| width = "30%" align="center"|[[21 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2459]] (ค.ศ. 1916)
| life3 = {{Birth date|1830|8|18|df=y}} – {{Death date and age|1916|11|21|1830|8|18|df=y}}
| width = "30%" align="center"|12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918)<br><small>[[1 เมษายน]] [[พ.ศ. 2465]] (ค.ศ. 1922)</small>
| reignstart3 = 2 December 1848
|}
| reignend3 = 21 November 1916
| notes3 = พระนัดดา (หลานลุง) ในจักรพรรดิแฟร์ดีนันด์ที่ 1; พระราชนัดดาในจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 1
| family3 = [[ราชวงศ์ลอแรน#ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน|ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน]]
| image3 = Kaiser Franz Joseph I in Feldmarschallsuniform c1849.jpg
| alt3 =
| widthname4 = "40%" align="center"| '''[[จักรพรรดิคาร์ลที่ 1 แห่งออสเตรีย|คาร์ลที่ 1]]'''
| nickname4 = บุญราศีคาร์ลแห่งออสเตรีย
| native4 =
| life4 = {{Birth date|1887|8|17|df=y}} – {{Death date and age|1922|4|1|1887|8|17|df=y}}
| widthreignstart4 = "30%" align="center"|[[21 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2459]] (ค.ศ. 1916)
| reignend4 = 11 พฤศจิกายน 1918<br/><small>(resigned)</small>
| notes4 = พระนัดดา (หลานลุง) ในจักรพรรดิฟรันซ์ โยเซฟ;พระราชปทินัดดาในจักรพรรดิฟรันซ์ที่ 1
| family4 = [[ราชวงศ์ลอแรน#ราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน|ฮาพส์บวร์ค-ลอแรน]]
| image4 = Theodor Mayerhofer Kaiser Karl I von österreich 1917.jpg
| alt4 =
|}}
 
== ผู้อ้างอิทธิ์ในราชบัลลังก์ออสเตรีย [[พ.ศ. 2461]] - 2554 ==
9,568

การแก้ไข