ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมโครงสร้าง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
(หลักพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง )
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
((หลักพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง ))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมกับค่าหน่วยแรงที่ยอมรับได้ และค่าการเสียรูปหรือการเคลื่อนตัว
 
=={{{《《 หลักพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง ==
* สมการหลักในการวิเคราะห์โครงสร้าง คือ สมการความสมดุล (Statically Equilibrium)
** {{{ผลรวมแรงในแนวราบ = 0
**{{ ผลรวมแรงในแนวดิ่ง = 0}}
** {{ผลรวมโมเมนต์ดัด = 0}}
 
* เสถียรภาพของโครงสร้าง (Structural Stability)
* ดีเทอร์มิเนซี่สถิตของโครงสร้าง (Statically Determinacy)
** โครงสร้างประเภทดีเทอร์มิเนททางสถิต (Determinate) หมายถึงโครงสร้างที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยสมการสมดุลสถิตของโครงสร้าง
** โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท (Indeterminate) คือโครงสร้างที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยสมการสมดุลตามลำพัง
 
== ทฤษฎีในการวิเคราะห์กำลังของวัสดุ ==
ผู้ใช้นิรนาม