ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรกนาขวัญ"

เพิ่มขึ้น 659 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
* พ.ศ. 2477 ตรงกับ พุธที่ 18 เมษายน (ขึ้น 5 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/143_1.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/201_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2478 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 7 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/268_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2479 ตรงกับ ศุกร์ที่ 24 เมษายน (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/D/237_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2503 ตรงกับ จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม (ขึ้น 7 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/035/15.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2504 ไม่พบข้อมูล
* พ.ศ. 2505 ตรงกับ จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/040/1187.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2520 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม (แรม 10 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/038/22.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2521 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/049/1388.PDF]</ref>
2,675

การแก้ไข