ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรกนาขวัญ"

เพิ่มขึ้น 474 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
(เพิ่มเติมข้อมูลวันพืชมงคลในแต่ละปี)
* พ.ศ. 2475 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม (ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/437.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/542_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2476 ตรงกับ ศุกร์ที่ 28 เมษายน (ขึ้น 5 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/287.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/329.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2477 ตรงกับ พุธที่ 18 เมษายน (ขึ้น 5 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/143_1.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/201_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2478 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 7 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/268_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2520 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม (แรม 10 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/038/22.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2521 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/049/1388.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2532 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/073/1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2533 ตรงกับ ศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม (แรม 3 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/075/8.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2534 ตรงกับ ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม (แรม 12 ค่ำเดือน 6)<ref>[hhttphttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/082/4273.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2535 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม (ขึ้น 13 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/062/5479.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2536 ตรงกับ จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม (แรม 12 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/063/1.PDF]</ref>
2,388

การแก้ไข