ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรกนาขวัญ"

เพิ่มขึ้น 811 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เพิ่มเติมข้อมูลวันพืชมงคลในแต่ละปี
(เพิ่มเติมข้อมูลวันพืชมงคลในแต่ละปี)
* พ.ศ. 2472 ตรงกับ ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม (ขึ้น 10 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/361.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/566.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2473 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/266.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2473/D/343.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2474 ตรงกับ พุธที่ 22 เมษายน (ขึ้น 6 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/182.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/259_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2475 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม (ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/437.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/542_1.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2476 ตรงกับ ศุกร์ที่ 28 เมษายน (ขึ้น 5 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/287.PDF]</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/329.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2520 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม (แรม 10 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/D/038/22.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2521 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม (ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2521/D/049/1388.PDF]</ref>
2,380

การแก้ไข