ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แรกนาขวัญ"

เพิ่มขึ้น 1,218 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
* พ.ศ. 2522 ตรงกับ จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/D/071/4.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2523 ตรงกับ พุธที่ 14 พฤษภาคม (แรม 15 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/D/071/1473.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2524 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม (ขึ้น 4 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2524/D/066/27.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2525 ตรงกับ พุธที่ 19 พฤษภาคม (แรม 12 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/066/17.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2526 ตรงกับ พุธที่ 11 พฤษภาคม (แรม 15 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/D/077/1512.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2527 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม (ขึ้น 11 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/061/8.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2528 ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม (แรม 6 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/057/8.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2529 ตรงกับ ศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม (ขึ้น 2 ค่ำเดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/077/18.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2530 ตรงกับ ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม (ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/D/084/66.PDF]</ref>
* พ.ศ. 2531 ตรงกับ พุธที่ 11 พฤษภาคม (แรม 11 ค่ำ เดือน 6)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/D/070/54.PDF]</ref>
2,373

การแก้ไข