ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7284954 สร้างโดย Poompong1986 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539|พ.ศ. 2539]]
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544|พ.ศ. 2544]] || align=left rowspan=2|· '''เขตเลือกตั้งที่ 1''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะ ตำบลในเมือง ตำบลอรัญญิก ตำบลวัดจันทร์ ตำบลบ้านคลอง และ ตำบลปากโทก)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 2''' : อำเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ตำบลวังน้ำคู้ ตำบลหัวรอ ตำบลวัดพริก ตำบลท่าทอง ตำบลท่าโพธิ์ ตำบลสมอแข ตำบลดอนทอง ตำบลจอมทอง ตำบลบ้านกร่าง ตำบลบึงพระ ตำบลไผ่ขอดอน และ ตำบลงิ้วงาม), [[อำเภอวังทอง]] (เฉพาะ ตำบลวังพิกุล ตำบลแม่ระกา และ ตำบลหนองพระ) และ [[อำเภอบางกระทุ่ม]] (เฉพาะ ตำบลท่าตาล) </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 3''' : [[อำเภอเมืองพิษณุโลก]] (เฉพาะ ตำบลบ้านป่า และ ตำบลมะขามสูง), [[อำเภอพรหมพิราม]] และ [[อำเภอวัดโบสถ์]] </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 4''' : [[อำเภอบางระกำ]] และ อำเภอบางกระทุ่ม (ยกเว้น ตำบลท่าตาล) </br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 5''' : [[อำเภอนครไทย]], [[อำเภอชาติตระการ]] และ [[อำเภอวังทอง]] (เฉพาะ ตำบลบ้านกลาง)</br>· '''เขตเลือกตั้งที่ 6''' : อำเภอวังทอง (เฉพาะ ตำบลวังทอง ตำบลดินทอง ตำบลท่าหมื่นราม ตำบลพันชาลี ตำบลวังนกแอ่น ตำบลแก่งโสภา และ ตำบลชัยนาม) และ [[อำเภอเนินมะปราง]]|| rowspan=2|6 คน (เขตละ 1 คน)
|-
| [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|พ.ศ. 2548]]
1,786

การแก้ไข