ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิทินเกาหลีเหนือ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| {{ #expr: {{CURRENTYEAR}} +2333 }}
| {{ #expr: {{CURRENTYEAR}} +543 }}
| ปีปัจจุบัน ประเทศเกาหลีใต้เกิดภาวะของธรรมชาติเราได้ทำให้เกิดความพึงประสงค์ของเราให้ดูดซับน้ำได้มากและล่มจมน้ำดับร้อนด้วยไฟกลางคืนได้เต็มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู้ของเรา|}
| ปีปัจจุบัน
|}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม