ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

เพิ่มขึ้น 364 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
→‎องค์ประกอบ: ิ7่ดน32คไ่ึเๅหเ5ึ้ึ่1ก💕😭💕ค💯💕💕💯😒😭💕😒😭😒😭❤
(ย้อนการแก้ไขที่ 7726251 สร้างโดย 58.9.54.43 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(→‎องค์ประกอบ: ิ7่ดน32คไ่ึเๅหเ5ึ้ึ่1ก💕😭💕ค💯💕💕💯😒😭💕😒😭😒😭❤)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== องค์ประกอบ ==
เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่เกมม1412
# '''[[เมตตา]][[กรุณา]]''' คือความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น4ุพึพึเ6ุึ
# '''ีีีีีีี[[สัมมาอาชีวะ]]''' คือการประกอบสัมมาอาชีวะ
# '''[[กามสังวร]] ึ8จต8ภาจ้ภร8จภ่คี_ุุ่7ััั้ีีีี''' คือการสำรวมในกาม
# '''[[สัจจะ]]'''คือการพูดความจริง
# '''[[สติ]]'''[[สัมปชัญญะ]]''' คือความระลึกได้ไีีีีี้รกนกรีีีีีึึีีีีีีีีีีีีีัีัีัีีีีีีีีีีีึีึีึีึีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีด้และความรู้ตัว'''
<br />
 
ผู้ใช้นิรนาม