ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัยรุ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
'''วัยรุ่น''' คือขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางร่างกายและจิตใจของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาระหว่างวัย[[เด็ก]]จนถึงวัย[[ผู้ใหญ่]]จะมี3ระดับตามอายุ ดังนี้ อายุ11-13 วัยรุ่นตอนต้น อายุ14-15ปีคือวัยรุ่นตอนกลาง อายุ16-18คือวัยรุ่นตอนปลาย มีการเปลี่ยนแปลงทาง[[ชีววิทยา]] (เช่น[[ระบบสืบพันธุ์]]) ทาง[[จิตวิทยา]] และทางสังคม การสิ้นสุดของการเป็นวัยรุ่นและเข้าสู่วัย[[ผู้ใหญ่]]ค่อนข้างมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือตามกลุ่มสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บุคคลนั้นได้รับความเชื่อมั่นหรือไว้ใจให้ทำหน้าที่หรืองานต่างๆต่าง ๆ เช่น การขับขี่[[ยานพาหนะ]] การมี[[ความสัมพันธ์ทางเพศ]] การเป็น[[ทหาร]] การ[[เลือกตั้ง]] หรือการ[[แต่งงาน]]เป็นต้น การเป็นวัยรุ่นมักจะสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของเสรีภาพที่ได้รับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หรือสิทธิตาม[[กฎหมาย]] หรือความสามารถในการตัดสินใจในบางเรื่องโดยไม่ต้องขอความยินยอม
 
== การเปลี่ยนแปลง ==
=== ผู้ชาย ===
ในช่วงวัยรุ่น [[ผู้ชาย]]จะมีเสียงแหบห้าวขึ้น เริ่มมีขนตรงอวัยวะเพศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรักแร้ ขา และเริ่มมี[[ลูกกระเดือก]]และเริ่มมีความรู้สึกทางเพศโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นตอนต้นมักจะสนใจผู้หญิงที่อายุมากกว่าเนื่องจากผู้หญิงที่แก่กว่าดูเป็นสาวเต็มตัวดูแล้วสมวัยกันต่างจากผู้หญิงในวัยเดียวกันยังดูเด็กๆเด็ก ๆ อยู่
 
=== ผู้หญิง ===
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Adolescence|วัยรุ่น}}
 
* [http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/59554/1/5780149022.pdf พงศกร ชะอุ่มดี. “ภาพถ่ายกับชีวิตวัยรุ่นชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร ทศวรรษ 2500 ถึงต้นทศวรรษ 2530.” วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์). ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.]
*[http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5606030046_4586_3095.pdf ภาคิน นิมมานนรวงศ์. “ประวัติศาสตร์เด็กและวัยเด็กช่วงต้นรัตนโกสินทร์ถึงการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5.” วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.]
[[หมวดหมู่:ช่วงชีวิตมนุษย์]]
[[หมวดหมู่:วัยรุ่น| ]]
{{โครงมนุษย์}}...
137,848

การแก้ไข