ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงมารี เซซีล แห่งปรัสเซีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระมารดา = [[แกรนด์ดัชเชสคิรา คิริลลอฟนาแห่งรัสเซีย]]
| พระอัครมเหสี =
| พระชายาพระสวามี = [[ดยุกฟรีดริช ออกัสแห่งโอลเดนบูร์ก]]
| พระโอรส/ธิดา =ดยุกพอล วัลเดมาร์<br>ดัชเชสรีซา<br>ดัชเชสบิไบเนีย
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์ปรัสเซีย<br>[[ราชวงศ์โอลเดินบูร์ก]]
6,070

การแก้ไข