ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถไฟใต้ดินเนือร์นแบร์ค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|-
| '''<font color#FF7F00>[[รถไฟใต้ดินเนือร์นแบร์ค สายยู 1|U11]]</font>'''
| เอเบอร์ฮาร์ทสโฮฟฮาทส์โฮฟ ↔ เม็สเซอ
| ค.ศ. 1972–2007
| {{convert|8.1|km|mi|3|abbr=on}}
166,187

การแก้ไข