ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสุพรรณมัจฉา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
 
== ประวัติ ==
นางสุพรรณมัจฉา เป็นบุตรธิดาของ[[ทศกัณฑ์]] กับนางปลา<ref name= "สำมนักขา">{{cite web |url=http://www.siamnt.net/ramakien_literature/html/character5.php|title=นางสำมนักขา, สุพรรณมัจฉา, นางเบญกาย, นางมณโฑ, สดายุ|author=|date=|work= |publisher=SiamNT ฝีมือไทย ภูมิปัญญาไทย|accessdate=26 พฤษภาคม 2557}}</ref><ref name= "ชานันท์">{{cite web |url=http://www.seaconsortium.net/autopagev4/show_page.php?topic_id=423&auto_id=5&TopicPk=181|title=รามเกียรติ์ : sex, ผู้หญิง, รัฐ และ อุษาคเนย์|author=ชานันท์ ยอดหงษ์|date=|work= |publisher=The Southeast Asian Consortium on Gender, Sexual and Health|accessdate=26 พฤษภาคม 2557}}</ref><ref name= "สุพรรณมัจฉา">{{cite web |url=http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=42259|title=สุพรรณมัจฉา (รามเกียรติ์)|author=|date=|work= |publisher=My First Brain|accessdate=26 พฤษภาคม 2557}}</ref> ซึ่งเป็นสัตว์เดียรัจฉานแต่ทศกัณฑ์ได้แปลงกายเป็นปลาลงไปสมสู่จนกำเนิดบุตรธิดาขึ้นมา<ref name= "ทศกัณฑ์">{{cite web |url=http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=42578|title=ทศกัณฑ์ (รามเกียรติ์)|author=|date=|work= |publisher=My First Brain|accessdate=26 พฤษภาคม 2557}}</ref> แม้ทศกัณฑ์จะเป็น[[ยักษ์]] แต่ในวรรณคดีอนุโลมให้ทศกัณฑ์เป็นมนุษย์<ref name= "พันธุศาสตร์">{{cite web |url=http://www.geneticsociety.or.th/content-ลักษณะประหลาดที่น่าสนใจทางพันธุศาสตร์ของตัวละครในวรรณคดีไทย-4-23326-306035-1.html|title=ลักษณะประหลาดที่น่าสนใจทางพันธุศาสตร์ของตัวละครในวรรณคดีไทย|author=ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา|date=26 กุมภาพันธ์ 2557|work= |publisher=สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย|accessdate=26 พฤษภาคม 2557}}</ref> ด้วยเหตุนี้ในงานจิตรกรรมฝาผนังเธอจึงมีรูปลักษณ์ที่ท่อนบนเป็นมนุษย์ส่วนท่อนล่างเป็นปลา<ref name= "สำมนักขา"/> คือกลายเป็น [[นางเงือก]]<ref name= "พันธุศาสตร์"/> กระนั้นนางสุพรรณมัจฉาก็มีรูปโฉมที่งดงาม มีผิวกายผ่องพรรณเป็นสีทอง ดังปรากฏความว่า<ref name= "สุพรรณมัจฉา"/>
 
{{บทกวี|indent=1
ผู้ใช้นิรนาม