ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษามลายูปัตตานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
==คำศัพท์==
นอกจากคำศัพท์พื้นฐานของภาษามลายูแล้ว ภาษามลายูปัตตานีมีคำยืมจากภาษาอื่นหลายภาษา ได้แก่<ref>ประพนธ์, 2540</ref>
* [[ภาษาสันสกฤต]] เข้ามาพร้อมกับ[[ศาสนาพุทธ]] เช่น ภาษา เป็น ''บาฮาซอ'', หฤทยะ เป็น ''ฮาตี'', คช (ช้าง) เป็น ''กฺเยฺะฮฆฺาเยาะห์''
* [[ภาษาอาหรับ]] เข้ามาพร้อมกับ[[ศาสนาอิสลาม]] เช่น กอลัม (ปากกา) เป็น ''กาแล'', ตะมัร (อินทผาลัม) เป็น ''ตามา'', อาลัม (โลก) เป็น ''อาแล''
* [[ภาษาเขมร]] เช่น กำปง (หมู่บ้าน) เป็น ''กาปง''
* [[ภาษาจีน]] เช่น กุยช่าย เป็น ''กูจา''
* [[ภาษาชวา]] เช่น มาลัม (กลางคืน) เป็น ''มาแล''
* [[ภาษาเปอร์เซีย]] เช่น มะตับ (แสงจันทร์) เป็น ''มะตับ'', ฆันดุม (แป้ง) เป็น ''กฺนงฆฺานง''
* [[ภาษาฮินดี]] เช่น โรตี
* [[ภาษาทมิฬ]] เช่น มานิกัม (เพชร) เป็น ''มานิแก''
* [[ภาษาอังกฤษ]] เช่น glass (แก้ว) เป็น ''กฺอละฮฆฺือละห์'', ฟรี เป็น ''ปือรี'', มอเตอร์ไซค์ เป็น ''มูตูซีกา''
* [[ภาษาไทย]] เช่น นายก เป็น ''นาโยฺะโย๊ะ'', ปลัด เป็น ''บือละ'', มักง่าย เป็น ''มะงา''
 
==ความแตกต่างระหว่างภาษามลายูปัตตานีกับภาษามาเลเซีย==
2

การแก้ไข