ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟังก์ชันตรีโกณมิติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
1). '''ไซน์''' ของมุม คือ อัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้าม ต่อความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก ในที่นี้คือ
:sin(''A'') = ข้าม/ฉาก = '''a'''/'''h'''
:
 
2). '''โคไซน์''' ของมุม คือ อัตราส่วนของความยาวด้านประชิด ต่อความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก ในที่นี้คือ
ผู้ใช้นิรนาม