ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)"

สมัยนั้นยังไม่มีนามสกุล
(สมัยนั้นยังไม่มีนามสกุล)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{infobox royalty
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| ชื่อname = หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)
| ภาพimage = ไฟล์:สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์).jpg
| succession1 = [[เจ้าคณะอรัญวาสี]]และ[[เจ้าคณะใหญ่หนกลาง|เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง]]
| พระนาม = ทัด เสนีวงศ์
| reign-type1 = ดำรงตำแหน่ง
| พระนามเต็ม =
| reign1 = พ.ศ. 2437 - 2443
| ฐานันดร = หม่อมเจ้า
| successor1 = [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร]]
| วันประสูติ = 9 ตุลาคม พ.ศ. 2365
| succession2 = [[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร|เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม]]
| วันสิ้นชีพิตักษัย = 10 มิถุนายน พ.ศ. 2443 (78 ปี)
| reign-type2 = ดำรงตำแหน่ง
| พระอิสริยยศ =
| reign2 = พ.ศ. 2434 - 2443
| พระราชบิดา =
| predecessor2 = [[พระพิมลธรรม (อ้น)]]
| พระบิดา = [[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแตง กรมหลวงเสนีบริรักษ์]]
| successor2 = [[พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์ (ปาน)]]
| พระราชมารดา =
| succession3 = [[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร|เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม]]
| พระมารดา = หม่อมบุญมา
| reign-type3 = ดำรงตำแหน่ง
| ราชวงศ์ = จักรี
| reign3 = พ.ศ. 2415 - 2437
| predecessor3 = [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)]]
| successor3 = [[สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (หม่อมราชวงศ์เจริญ ญาณฉนฺโท)]]
| ฐานันดรbirth_name = หม่อมเจ้าทัด
| วันประสูติbirth_date = 9 ตุลาคม พ.ศ. 2365
| death_style = ชีพิตักษัย
| วันสิ้นชีพิตักษัยdeath_date = 10 มิถุนายน พ.ศ. 2443 (78 ปี)
| พระบิดาfather1 = [[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแตง กรมหลวงเสนีบริรักษ์]]
| พระมารดาmother1 = หม่อมบุญมา
| ราชวงศ์dynasty = จักรี
}}
'''หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์''' พระนามเดิม '''หม่อมเจ้าทัด''' ราชสกุล'''เสนีวงศ์''' (9 ตุลาคม พ.ศ. 2365 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2443) อดีต[[เจ้าคณะอรัญวาสี]] [[เจ้าคณะใหญ่หนกลาง|เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง]] และ[[เจ้าอาวาส]][[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
 
== ประวัติ ==
'''หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์''' มีพระนามเดิมว่า'''หม่อมเจ้าทัด เสนีวงศ์''' ประสูติเมื่อวันพุธ แรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย<ref name="เรื่องตั้ง เล่ม ๑">{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง =สมมอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ|ชื่อหนังสือ = เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑|URL = |จังหวัด = กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = กรมศิลปากร|ปี = 2545|ISBN = 974-417-530-3|จำนวนหน้า = 428|หน้า = 137-40}}</ref> ตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2365 เป็นพระโอรสใน[[พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแตง กรมหลวงเสนีบริรักษ์]] กับหม่อมบุญมา
 
ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] หม่อมเจ้าทัดได้ผนวชเป็นสามเณรที่[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] แล้วไปเล่าเรียนกับ[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)|พระมหาโต]] ที่[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]] จนอายุครบอุปสมบทในปี พ.ศ. 2385 จึงผนวชเป็นภิกษุที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มี[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)]] เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาโตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ผนวชแล้วไปประทับที่วัดระฆังโฆสิตารามตามเดิม
 
พ.ศ. 2392 ได้สอบพระปริยัติธรรมซึ่งจัดที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เป็น[[เปรียญธรรม 3 ประโยค]] ถึงปี พ.ศ. 2404 ได้สอบอีกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้เพิ่มอีก 4 ประโยค รวมเป็น[[เปรียญธรรม 7 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 7 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:เกจิอาจารย์]]
[[หมวดหมู่:หม่อมเจ้าชาย]]
[[หมวดหมู่:ราชสกุลเสนีวงศ์]]
[[หมวดหมู่:ภิกษุที่เป็นเจ้านายในพระราชวงศ์จักรีที่ทรงออกผนวช]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากกรุงเทพมหานคร]]