ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติแม่เงา"

อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมมากทั่วไป
 
===ทรัพยากรป่าไม้===
===พืชพันธุ์และสัตว์ป่า===
สภาพป่าในอุทยานแห่งชาติแม่เงา ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง มีความหนาแน่นของพรรณไม้ เฉลี่ยอยู่ที่ 70% พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่
พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่
 
• ป่าเบญจพรรณ เป็นพรรณไม้ชนิดผลัดใบ พันธุ์ไม้สำคัญที่พบมากได้แก่ สัก แดง รกฟ้า เก็ดแดง เก็ดดำ [[ประดู่]]
เก็ดแดง เก็ดดำ ประดู่
 
• ป่าดิบเขา สภาพป่ามองดูเขียวชอุ่มตลอดปี และมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น พบมากตามยอดเขาสูง พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พันธุ์ไม้ก่อชนิดต่างๆ และไม้จำพวกเกาะเช่นเฟิร์นชายผ้าสีดา [[มอส]] ซึ่งเกาะตามกิ่งไม้ ส่วนไม้พื้นล่างประกอบด้วยเฟิร์น [[กล้วยไม้ดิน]] พืชตระกูลขิงข่า เป็นต้น
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ พันธุ์ไม้ก่อชนิดต่างๆ และไม้จำพวกเกาะเช่นเฟิร์นชายผ้าสีดา มอส ซึ่งเกาะตามกิ่งไม้ ส่วนไม้พื้นล่างประกอบด้วยเฟิร์น กล้วยไม้ดิน พืชตระกูลขิงข่า เป็นต้น
 
• ป่าเต็งรัง พบในบริเวณเนินเขา ไหล่เขาและเชิงเขา โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีหินโผล่ มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ได้แก่ [[เต็ง]] รัง พลวง [[เหียง]] ส้าน [[มะขามป้อม]] [[ยอป่า]] ไม้พื้นล่างเป็นพวกหญ้าตระกูลต่างๆ เป็นต้น
ป่าโปร่ง ได้แก่ เต็ง รัง พลวง เหียง ส้าน มะขามป้อม ยอป่า ไม้พื้นล่างเป็นพวกหญ้าตระกูลต่างๆ
 
===ทรัพยากรสัตว์ป่าที่พบมาก ได้แก่===
สัตว์ป่าที่พบมากในอุทยานแห่งชาติแม่เงา ได้แก่
หมูป่า อีเห็นข้างลาย หมีควาย เก้ง ลิง ค่าง ชะนี เลียงผา กระรอกบิน หมาจิ้งจอก หมาใน กระรอเพา กระต่ายป่า ไก่ป่า นกแซงแซวหางบ่วง นกขุนทอง นกขุนแผน นกโพระดก นกฮูก นกไต่ไม้ นกคุ้มอกลาย นกเอี้ยง อีกา งูเห่า งูสามเหลี่ยม งูเหลือม งูสิง เขียดแลว ปลากระทิง ปลาแรด ปลาเกล็ด ปลาพลวง ปลาบู่ ปลากดคัง ปลาแข้ฯลฯ
* [[สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม]] เช่น [[หมูป่า]] [[อีเห็นข้างลาย]] [[หมีควาย]] [[เก้ง]] [[ลิง]] [[ค่าง]] [[ชะนี]] [[เลียงผา]] [[กระรอกบิน]] [[หมาจิ้งจอก]] [[หมาใน]] กระรอเพา [[กระต่ายป่า]] เป็นต้น
* [[สัตว์ปีก]] จำพวกนก เช่น [[ไก่ป่า]] นกแซงแซวหางบ่วง [[นกขุนทอง]] [[นกขุนแผน]] นกโพระดก [[นกฮูก]] [[นกไต่ไม้]] นกคุ้มอกลาย [[นกเอี้ยง]] [[อีกา]] เป็นต้น
* [[สัตว์เลื้อยคลาน]] เช่น [[งูเห่า]] [[งูสามเหลี่ยม]] [[งูเหลือม]] [[งูสิง]] เป็นต้น
* [[สัตว์เลื้อยคลาน]] เช่น [[กบทูด]] เป็นต้น
* [[สัตว์น้ำ]] จำพวกปลา เช่น [[ปลากระทิง]] [[ปลาแรด]] ปลาเกล็ด [[ปลาพลวง]] [[ปลาบู่]] [[ปลากดคัง]] [[ปลาแข้]] เป็นต้น
 
===การเดินทาง===
2,599

การแก้ไข