ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซนทริโอล"

เพิ่มขึ้น 489 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เป็น[[ออร์แกเนลล์]]ส่วนที่อยู่ใกล้[[นิวเคลียส]] พบในเซลล์สัตว์ และ[[โพรทิสต์]]บางชนิด มีขนาดเล็ก ใส มี[[รัศมี]]แผ่ออกมาโดยรอบมีรูปร่างคล้ายท่อ[[ทรงกระบอก]] ในแต่ละเซลล์จะมีเซนทริโอล 2 อัน เรียงในลักษณะตั้งฉากกัน
หน้าที่ของเซนทริโอล คือ ช่วยในการเคลื่อนที่ของ[[โครโมโซม]]ในขณะที่มีการแบ่ง[[เซลล์]]
 
ประกอบด้วย[[ไมโครทิวบูล]]แบบ 9+0 คือ มีไมโครทิวบูล 3 ท่ออยู่รวมกันเป็นมัดทั้งหมด 9 มัด เป็นวงแหวนตรงกลางของกระบอกไม่มี มักเป็นคู่วางตั้งฉากกัน เรียกว่า [[เซนโทรโซม|เซนโทรโซม(centrosome)]]
{{ออร์แกเนลล์}}
 
ผู้ใช้นิรนาม