ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกะภูเขา"

(เพิ่มลงในหมวดหมู่แล้ว)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
[[หมวดหมู่:สัตว์ที่พบในทวีปแอฟริกา]]
[[หมวดหมู่:มหสัตว์ของทวีปยูเรเซีย]]
[[หมวดหมู่:รายชื่อพันธ์ุสัตว์จำแนกตามประเภท]]