เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขที่ 7845766 สร้างโดย 49.48.244.141 (พูดคุย)
{{ความหมายอื่น|||อุดม}}
'''อุดมศึกษา''' หมายถึง ระดับการศึกษารองจากระดับ[[มัธยมศึกษา]] คำว่า ''อุดมศึกษา'' มีรากศัพท์มาจากศัพท์[[ภาษาบาลี]] "อุตม" หมายถึง สูงสุด และศัพท์[[ภาษาสันสกฤต]] ''ศิกฺษา'' หมายถึง การเล่าเรียน ดังนั้น คำว่า "อุดมศึกษา" จึงหมายถึง การเรียนขั้นสูงสุด
 
116,402

การแก้ไข