ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กษัตริย์แห่งเวสเซกซ์"

ยังไม่มีหมวดหมู่
(ยังไม่มีหมวดหมู่)
{{เก็บกวาด}}
 
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''กษัตริย์แห่งเวสเซกซ์''' คือพระมหากษัตริย์ที่ปกครองเวสเซกซ์จนถึงปี ค.ศ. 927 เวสเซกซ์เป็นหนึ่งในราชอาณาจักรทั้งเจ็ดของเฮปตาร์คีของบริเตน ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งให้กับราชอาณาจักรแองโกลแซกซันทั้งเจ็ดของอังกฤษในช่วงยุคกลางตอนต้น นอกจากเวสเซกซ์แล้วก็ยังมีนอร์ธัมเบรีย เมอร์เซีย อีสต์แองเกลีย เอสเซกซ์ เคนต์ และซัสเซกซ์
 
ผู้ใช้นิรนาม