ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เข็มทิศ"

(ย้อนการแก้ไขที่ 7628494 สร้างโดย 58.9.71.240 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== การบอกทิศทางแบบแบริง (bearing) ==
ไม่บอกหรอกคือการบอกทิศทางเป็นค่าของมุมในแนวราบ ซึ่งวัดจากแนวทิศเหนือหลักไปยังแนวเป้าหมายในทิศทางตะวันออกหรือตะวันตก
หรือวัดจากแนวทิศใต้หลักไปแนวเป้าหมายทิศตะวันออกหรือตะวันตก ดังนั้นขนาดของมุมแบริงจะมีค่าไม่เกิน 90 องศา
การอ่านค่ามุมแบบแบริงจะเริ่มต้นด้วยทิศหลัก
ผู้ใช้นิรนาม