ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอท่าม่วง"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรางสาลี่ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตากยา (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองตากยา)
==ประชากร==
 
==สาธารณสุข==