ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัยรุ่น"

เพิ่มขึ้น 591 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
 
* [http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/59554/1/5780149022.pdf พงศกร ชะอุ่มดี. “ภาพถ่ายกับชีวิตวัยรุ่นชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานคร ทศวรรษ 2500 ถึงต้นทศวรรษ 2530.” วิทยานิพนธ์ อ.ม. (ประวัติศาสตร์). ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.]
*[http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2015/TU_2015_5606030046_4586_3095.pdf ภาคิน นิมมานนรวงศ์. “ประวัติศาสตร์เด็กและวัยเด็กช่วงต้นรัตนโกสินทร์ถึงการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5.” วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์). คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.]
 
[[หมวดหมู่:จิตวิทยาการศึกษา]]
ผู้ใช้นิรนาม