ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่"

ย้อนการแก้ไขของ พงษ์ศักดิิ์ (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 2001:44C8:44CC:50A7:1:1:814E:8738
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ พงษ์ศักดิิ์ (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 2001:44C8:44CC:50A7:1:1:814E:8738)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
 
== วัยเยาว์ ==
เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ประสูติเกิดที่คุ้มรินแก้ว (เดิมชื่อคุ้มแจ่งหัวริน) เมื่อวันที่ {{วันเกิดและอายุ|2478|9|25}} เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่[[โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย]] และ[[โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย]] ก่อนจะถูกส่งเข้าไปเรียนต่อที่[[โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย]] ขณะที่อายุได้ 12 ปี จวบจนอายุ 16 ปี ก็ย้ายไปศึกษาที่[[เอดินบะระ|เมืองเอดินบะระ]] [[ประเทศอังกฤษ]] เป็นเวลา 3 ปี แล้วจึงย้ายมาศึกษาต่อที่ College of Aeronautical and Automobile Engineering, Chelsea [[กรุงลอนดอน]] จนกลายเป็นวิศวกรการบิน และเป็นนักบินสมัครเล่น
 
สมรสกับ ชนิดา ณ เชียงใหม่ (สกุลเดิม "จุลละรัต")<ref>[http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''.]</ref> ในปี พ.ศ. 2503 มีบุตร 1 คน คือ [[สักก์ดนัย ณ เชียงใหม่]] (พ.ศ. 2503 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2553) [[สักก์ดนัย ณ เชียงใหม่|เจ้าสักก์ดนัย ณ เชียงใหม่]] ถึงแก่กรรมโดยไม่มีทายาท ปัจจุบัน เจ้าวงศ์สักก์ มีทายาทลูกหลาน (หลานลุง) ที่สนิทคอยดูแลคือ เจ้าพงษ์กฤษณ์ ณ เชียงใหม่ และเจ้าพันธุ์ปิติ ณ เชียงใหม่
 
== การสืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ==
เมื่อเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ ถึงแก่พิราลัยอนิจกรรมในปี [[พ.ศ. 2532]] เจ้าวงศ์สักก์ ในฐานะบุตรจึงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[[ตติยจุลจอมเกล้า]] (ต.จ.) สืบต่อมา<ref>http://www.matichon.co.th/matichon/m...day=2007/01/07</ref> นับเป็นการสืบราชสกุล ณ เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ<ref>http://news.mediathai.net/detail_news.php?newsid=23828</ref>
 
เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมกับภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสม่ำเสมอ และกิจกรรมถวายพระเกียรติพระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ<ref>[http://www.chaoprayanews.com/2012/02/06/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3/ เชียงใหม่จัดพิธีเทิดพระเกียรติ “พระเจ้าค่ายกาวิละ”]</ref> และ[[เจ้านายฝ่ายเหนือ]]<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1345972402&grpid=02&catid=02 ต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ร่วมจุฬาฯ ทำบุญคล้ายวันประสูติ "พระราชชายาเจ้าดารารัศมี" เสวนา-ฟ้อนเล็บยิ่งใหญ่]</ref> ในฐานะที่เป็นผู้สืบราชสกุล [[ณ เชียงใหม่]]<ref>http://region3.prd.go.th/ct/news/showprint.php?ID=090419115125</ref> นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ อาทิ สนับสนุน "โครงการรณรงค์ น้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ แนวทางทรงงานและพระราชปรัชญา ประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ ในโครงการบัณฑิตอุดมคติไทย" ของ[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]<ref>[http://www.hedlomnews.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%AF%E0%B8%A1%E0%B8%8A-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8750%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99.html "เจ้าวงศ์สักก์" มอบทุนหนุนวิศวฯมช. นำร่อง50มหา'ลัยสร้างฝายให้ชุมชน]</ref>
57,020

การแก้ไข